Producent wiązek elektrycznych
Sale

Kontakt

Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o.
Morawica 375,
32-084 Morawica

tel. +48-12-390-66-00
fax +48-12-444-65-68

omega@zeomega.pl

 

NIP PL 679-002-90-81
REGON – 003925744
Millennium Bank 76116022020000000114843168

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS0000145175
Kapitał zakładowy 196 500,00 zł

map div


 ZE Omega

 ZE Omega